ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

Οι προεδρεύοντες  των συνεδριών πρέπει να φροντίζουν για την αυστηρή τήρηση του προγράμματος καθώς και για την εφαρμογή των υπολοίπων οδηγιών του επιστημονικού προγράμματος.

Εάν κάποιος ομιλητής υπερβεί τον διατεθέντα χρόνο για την παρουσίαση θα πρέπει να του συστήσουν να προχωρήσει αμέσως στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων -συμπερασμάτων της εργασίας του και εφόσον πάλι δεν συμμορφώνεται να διακόψουν την παρουσίαση καλώντας τον επόμενο ομιλητή.

Ανάρτηση: 29 / 04 / 2022