Ανακοινώσεις
29/042022
Οι προεδρεύοντες  των συνεδριών πρέπει να φροντίζουν για την αυστηρή τήρηση του προγράμματος καθώς και για την εφαρμογή των υπολοίπων οδηγιών του επιστημονικού προγράμματος.
29/042022
Για κάθε Εισήγηση έχει προβλεφθεί συνολικός χρόνος παρουσίασης  τριάντα (30) λεπτών αυστηρώς.  Θα παρακαλούσαμε τους ομιλητές να προβλέψουν λίγο χρόνο εντός της ομιλίας τους για ερωτήσεις.